Форум - Тема - "Перевод новостей для Крайны от Азирова"
Форум Рашки:
17.04.2013 | 22:28 *№5368452

Мы не понимаем русского языка, а только речи нашего премьер-Министра Азирова... Теперь специально для жителей Крайны будут переводы новостей... Начнем последней от Damm:

" Ват всє-таки другая мєнтальност в ґамбургєрлєндцєв, чта ни ґавори. Ну ілі мєнталітєт. А скірєе всєга и та и другоє. Навєрна із-за этаво нікак нє палучаєтся найти абщій язік и навєрна нє палучітся. Одна и та жє сабітіє мі и они васпрінімаєм па-разному. Можєтт біт таму віной іх параноідальная падозрітєльност к чужакам? Вєдь на ніх та тєррорісті, та ініпланєтянє, та всякіє дінозаврі нападают.

Ват, напрімєр, вам знакома історія пра та, как рашкінская жєнщіна, прідя дамой в прєдновогоднюю начь, абнаружіла в сєбя в квартірє нє савсєм одетаво и нє савсєм трєзвава нєзнакомава мужчіну? А как патом другой, ужє одєтій, на тажє нє савсєм трєзвій мужчіна прінімал в нєе душ? Ват ужє білєе трідцати лєт єта історія нікава нє удівляєт и всє относятся к нєй впілнє спікойна.

На та ли дєла ґамбургєрлєндці! Ват прішла однажді ґамбургєрлєндская жєнщіна дамой и абнаружіла в сєбя дама мужчіну. Аналогічная, практічєски, сітуация. Нєт, чтібі парадоватся, – ват мал, мужік в дамє паявілся. Угістіт ега залівной рібой (пуст єта и ґадост), прєдварітєльна палів ега вадічкой із чайніка, напоіт шампанскім с тартіком. Так вєдь нєт, начала візжат и ґнат нєжданнава ґастя взашєй.

17.04.2013 | 22:29№5368453

Вазможна, такоє нєдружєлюбноє отношєніє біла візвана тєм, чта мужчіна ґoлішом танцєвал в еє душє. Можєтт єта связана с тєм, чта біла нє навогодняя начь. Можєтт в нєе нє біла залівной рібі. Наукє сія прічіна нє ізвєстна.

А вєдь стараємся найти абщій язік – и «пєрєзагрузку» устраіваєм, и рєжіссєр, каторій снімал прадолжєніє вішєупомянутой історіи, работаєт в іхнєм Ґаллівудє и штампуєт блікбастєрі с участієм ґамбургєрлєндскіх звєзд. Да всє бєсполєзна.

На вєрнємся к ґамбургєрлєндской жєнщінє. Вдіволь павізжав, она візвала паліцію. Капі, нє сумєв угіворіт мужчіну пакінут сєй нєгостєпріимній крів, натравілі на нєга сабаку и памєстілі пад стражу. Ему прєдъявлєні абвінєнія в нєзаконном пранікновєніи в чужоє жіліщє и прічінєніи ущєрба. Ват так пєчальна закончілась єта історія, а в рашкінской вєрсіи, мєжду прачім, ґлавніє ґєрои пачти пажєнілісь.

Такая, ват, залівная ріба!" Конец Новости.

17.04.2013 | 22:30№5368465

действительно очень интересно

17.04.2013 | 22:51№5368469

Оговорюсь сразу! Я не пытаюсь обидеть чьи-либо чувства, сам являюсь гражданином Украины - патриотом своей Родины (не Бендеровец, не националист, а просто я действительно люблю то место на планете, третьей от Солнца, где я родился) , но непонятного государства... И у нас премьер-министр с Белорусским происхождением (тут тоже не собираюсь никого обижать) и плохим знанием государственного языка, что является фактом... Просто это на столько мило и забавно, что этому стоит обратить внимание...

to MurDoc
. Просто это на столько мило и забавно, что этому стоит обратить внимание...

не хочу тебя обидеть, но...
либо на это стоит обратить внимание, либо этому стоит уделить внимание. Сама я гражданка Украины))

18.04.2013 | 00:02№5368502

не обратил внимание

18.04.2013 | 09:47№5368949

MurDoc...читай законы Рашки...уверяю тебя, это полезно хотя бы время от времени...если лень читать все, то просто читай на ночь по одной статье из Уголовного кодекса и тогда буквально на следующий день ты узнаешь, что в нем существует Статья 2, где черным по белому написано:
"1. Официальным языком Рашки является русский язык..."

...а если заинтересуешься и вытерпишь еще несколько дней чтения, то обнаружишь, то за нарушения законов Рашки следуют предупреждения и даже наказания...вот такая вот загогулина получается...

...если же совсем невтерпеж и просто остро встает необходимость перевода игры на другие языки, то для этого создаются собственные сайты, где можно делать переводы на все известные тебе языки, публиковать их и получать благодарности от читателей...

18.04.2013 | 13:16№5369176

to ДегенераторИдей
Спасибо, действительно неверный оборот речи.

18.04.2013 | 13:17 *№5369177

to Плотник
И особенно актуальным является замечание в ветке "Флуд". И если Вы говорите, о том, что это не русский язык, прошу назвать тогда название языка и тогда я с Вами соглашусь...

Проскролить наверх